×

لیست اخبار

اخبار مرکز
////////////////////////////////////////
اخیرا سامانه پلاسمای سرد تحت خلاء (®Plasma DEJ) ساخته شرکت بسافن د...
////////////////////////////////////////
دستگاه بلوطی (میکسر میل) شرکت امین آسیا فناور پارس از جمله معدود تجهیز...
////////////////////////////////////////
اخیرا پروژه‌ای تحت عنوان " بررسی تاثیر فرایند کویتاسیون هیدر...
////////////////////////////////////////
دستگاه پلاسمای سرد اتمسفری در مقیاس صنعتی با طراحی و قابلیت‌های ج...
////////////////////////////////////////
ایمنی کار در آزمایشگاه و محیط‌های صنعتی از جمله مهم‌ترین مقو...
////////////////////////////////////////
شرکت خلاءپوشان فلز برای آن‌ دسته از محققانی که در پژوهش خود از دس...
////////////////////////////////////////
اولین دستگاه صنعتی آب‌گریز‌کننده کفش با فناوری پلاسمای سرد ا...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی در راستای تسهیل دسترسی کاربران...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی برای تسهیل ارتباط میان محققان ...
////////////////////////////////////////
به منظور توسعه تجهیزات، خدمات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های ...
////////////////////////////////////////
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN...
////////////////////////////////////////
محققان بسیاری طی سال‌های گذشته در خصوص نانوالیاف پژوهش‌های م...
////////////////////////////////////////
در راستای بهبود ارائه خدمات مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (I...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی در دهمین نمایشگاه فناوری نانو ...
////////////////////////////////////////
این مرکز با حضور در دهمین جشنواره نانو به معرفی خدمات و پلتفرم‌ها...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در راستای معرفی خدمات و...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در نظر دارد قسمتی از پر...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در نظر دارد آن دسته از ...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در نظر دارد تا از پایان...
////////////////////////////////////////
تمامی خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربرد...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی یا ICAN با هدف ارائه خدمات در ...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی یا ICAN با حضور و مشارکت ...