×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام
تولید لباس ضدآب و تنفس پذیر مبتنی بر نانوالیاف

نانوالیاف الکتروریسی‌شده برای کاربرد در لباس‌های ضدآب تنفس‌پذیر گزینه‌های جذابی هستند، زیرا نانوالیاف به دلیل داشتن حفرات میکرو و نانو خواص تنفس‌پذیری و ضد‌آب بودن که از ویژگی های مهم این نوع لباس‌ها است را افزایش می‌دهند.

تاریخ انتشار : 7 مهر 97
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوالیاف
تولید سوپرجاذب مایعات مبتنی بر نانوالیاف

نانوالیاف الکتروریسی شده به همراه مواد سوپرجاذب برای کاربرد به عنوان سوپرجاذب مایعات در محصولات بهداشتی مانند پوشک کودکان و نوارهای بهداشتی گزینه‌های جذابی هستند، زیرا نانوالیاف مکان‌های نسبتا زیادی برای قرارگرفتن و به دام انداختن سوپرجاذب ارائه داده و در نتیجه مانع پخش این مواد در دیگر بخش‌های پوشک می‌شود.

تاریخ انتشار : 7 مهر 97
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوالیاف
بررسی اثر افزودن عنصر آلیاژی بر رفتار خوردگی پوشش AlCrN اعمال شده با روش تبخیر قوس کاتدی

به دلیل شرایط خوردنده در پمپ‌های آب، پوشش‌های نانوساختار AlCrN بر پره ها و پروانه‌های پمپ، مقاومت به خوردگی مناسبی در شرایط مه نمکی از خود نشان می‌دهد.

تاریخ انتشار : 8 مرداد 97
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوپوشش
ثبت بررسی اثر افزودن کربن بر رفتار مکانیکی و تریبولوژی پوشش CrCN اعمال شده با روش تبخیر قوس کاتدی طرح

به دلیل پایین بودن نسبی ضریب اصطکاک در پوشش نانوساختار بر پایه CrN، این پوشش به شدت در صنایع شکل دهی فلزات اعم از کشش عمیق مورد استفاده قرار گرفته است. و بهبود کیفیت پوشش نامبرده، موجب بهبود عملکرد آن خواهد شد.

تاریخ انتشار : 8 مرداد 97
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال انجام
پلتفرم : نانوپوشش
تولید نانوالیاف جهت کاربرد در سپراتور باتری لیتیومی

نانوالیاف الکتروریسی‌شده برای کاربرد به عنوان الکترود گزینه‌های جذابی هستند، زیرا نانوالیاف مکان‌های نسبتاً زیادی برای قرار گرفتن لیتیوم بر روی آن ارائه داده و در نتیجه مقاومت در برابر انتقال بار در سطح مشترک بین الکترولیت و الکترود فعال را کاهش می‌دهد.

تاریخ انتشار : 8 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوالیاف
تاثیر متغیرهای مختلف فرایند نیتروژن‌دهی پلاسمایی بر خواص سطحی پوشش نیتریدی اعمال شده به روش PVD

یکی از پیش‌‌عملیات‌‌های مناسب برای فرایند رسوب‌گذاری فیزیکی از فاز بخار (PVD)، فرایند نیتراسیون پلاسمایی می‌‌باشد.

تاریخ انتشار : 7 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال انجام
پلتفرم : نانوپوشش
بررسی تاثیر ولتاژ بایاس بر خواص سطحی پوشش نانوساختار CrAlN ایجاد شده به روش PVD

ولتاژ بایاس به عنوان یکی از ضروریات فرایند، لازم است به زیرلایه اعمال شود. محققان زیادی در خصوص اثر ولتاژ بایاس بر خواص سایشی و مورفولوژی پوشش‌ها فعالیت و مطالعه نموده‌اند.

تاریخ انتشار : 7 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال انجام
پلتفرم : نانوپوشش
بررسی اثر درصد چرخه‌کار بر رفتار مکانیکی و سایشی پوشش نانوساختار TiAlN

یکی از پارامترهای تاثیرگذار در فرایندهای لایه‌نشانی به روش رسوب‌گذاری فیزیکی از فاز بخار (PVD)، تاثیر درصد چرخه کار بر خواص پوشش‌ها می‌باشد.

تاریخ انتشار : 7 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال انجام
پلتفرم : نانوپوشش
بررسی ترمودینامیکی راندمان تبدیل انرژی در راکتورهای کویتاسیون

با توجه به نیاز جوامع به کاهش مصرف انرژی و لزوم صرفه جویی درمصرف گاز و حامل های انرژی استفاده از روش های نوین در این خصوص مورد توجه قرار می گیرد.

تاریخ انتشار : 7 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکاویتاسیون
بررسی ارزش غذایی محصول با روش پاستوریزاسیون غیرحرارتی به روش کاویتاسیون هیدرودینامیک

فرآیند پاستوریزاسیون به‌دلیل قرار دادن محصول در معرض حرارت، مقداری از مواد مغذی آن از جمله ویتامین‌های آن را، که یک ماده ناپایدار در برابر حرارت و نور است، از بین می‌برد.

تاریخ انتشار : 7 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکاویتاسیون
بررسی اثر عاملدارسازی گرافن بر روی خواص نهایی کامپوزیت رسانای پلیمری

در این طرح دانشجو می بایست نسبت به سنتز و بررسی اثر عامل‌دارسازی نانوذرات گرافن بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت نهایی اقدام نماید.

تاریخ انتشار : 4 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکامپوزیت
بررسی اثر عاملدارسازی گرافن بر روی خواص نهایی کامپوزیت رسانای پلیمری

در این طرح دانشجو می‌بایست نسبت به سنتز و بررسی اثر عامل‌دارسازی نانوذرات گرافن بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت نهایی اقدام نماید.

تاریخ انتشار : 3 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال انجام
پلتفرم : نانوکامپوزیت
اثر اصلاح فیزیکی/شیمیایی نانولوله های کربنی در نانوکامپوزیت پلی الفینی

در این طرح دانشجو می‌بایست نسبت به بررسی اثر اصلاح فیزیکی/شیمیایی نانولوله‌های کربنی چند‌دیواره بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت نهایی اقدام نماید.

تاریخ انتشار : 3 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکامپوزیت
اثر عاملدارسازی فیزیکی/شیمیایی آمینی نانولوله های کربنی در ماتریس پلی آمید

در این طرح دانشجو می‌بایست نسبت به بررسی اثر عامل‌دارسازی فیزیکی/شیمیایی نانولوله‌های کربنی چند دیواره بر روی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت نهایی اقدام نماید.

تاریخ انتشار : 2 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکامپوزیت
بررسی اثر نانوذرات آنتی باکتریال سنتزی در کامپوزیت های پلیمری

در این طرح دانشجو می‌بایست نسبت به سنتز عامل آنتی‌باکتریال معدنی با اندازه ذرات نانو جهت کاربرد در کامپوزیت‌های پایه پلی‌الفینی (فیلم‌های پلیمری) اقدام نماید.

تاریخ انتشار : 2 شهریور 96
مخاطب : دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری
وضعیت : در حال پذیرش
پلتفرم : نانوکامپوزیت