×
آسیاب بلوطی (آسیاب مخلوط کن)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): BM

نام دستگاه (لاتین): (Baloot Mill (Mixer Mill

نام دستگاه (فارسی): آسیاب بلوطی (آسیاب مخلوط کن)

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-BM25

حوزه تخصصی کاربرد: فناوری نانو

نام خدمت: آسیاب با محفظه فولاد سخت کاری شده، تفلونی، فولاد زنگ نزن

قیمت: هر محفظه ساعتی ۱۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: محفظه با ظرفیت ۲۵cc


نام خدمت: آسیاب با محفظه حاوی نیتروژن مایع

قیمت: هر محفظه ساعتی ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: محفظه با ظرفیت ۲۵cc

نظـــرات