×
آزمون سختی خراش
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانوکامپوزیت

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Scratch

نام دستگاه (لاتین): Scratch Hardness Tester

نام دستگاه (فارسی): آزمون سختی خراش

نام کشور و شرکت سازنده: آلمان- Erichsen

مدل دستگاه: 430PI

حوزه تخصصی: آزمون

نام خدمت: مقاومت به خراش

قیمت: به ازای هر نمونه ۲۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: آزمون

نظـــرات