×
دستگاه سینتر پلاسمای جرقه‌ای
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانومواد

نام دستگاه (لاتین): Spark Plasma Sintering Machine

نام دستگاه (فارسی): دستگاه سینتر پلاسمای جرقه‌ای

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت خلأپوشان فلز

مدل دستگاه: Nanizint 10i

حوزه تخصصی: سینتز و سنتز ترکیبات

نام خدمت: سینتر و سنتز ترکیبات مختلف از جمله فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی

قیمت: با توجه به دمای موردنیاز بین  ۱.۴۴۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال

توضیحات: زمان معمول برای انجام این تست ۱۵ دقیقه است. برای نمونه‌های خاصی که نیاز به زمانی بیشتری است به ازای طولانی شدن هر ۱۵ دقیقه زمان خدمات، ۲۵ درصد به قیمت پایه خدمات اضافه خواهد شد. 

نظـــرات