×
توربو میکسر (مخلوط کن توربو)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): LTM

نام دستگاه (لاتین): Turbo Mixer

نام دستگاه (فارسی): توربو میکسر (مخلوط کن توربو)

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-LTM2000

نام خدمت: آسیاب با مخلوط کن توربو

قیمت: به ازای هر ساعت ۳۵۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: بیشترین ظرفیت ۲ لیتر

نظـــرات