• چنانچه به همکاری در زمینه فناوری های پلتفرمی علاقه دارید، می‌توانید به عنوان شرکت همکار دارای زیرساخت های صنعتی به مجموعه ICAN بپیوندید.