بازدید دکتر ستاری از مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)

در تاریخ 15 بهمن ­ماه 1398، دکتر سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن افتتاح مرکز جامع رشد و نوآوری واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، از مرکز صنعتی ­سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) نیز بازدید نمودند. این بازدید با حضور دکتر سرکار (دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو) و مدیران سازمان،