آیا امکان استفاده از تجهیزات آیکن برای عموم وجود دارد؟

بله. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صنایع می‌توانند برای استفاده از دستگاه‌های موردنظر، بر روی ثبت خدمات مربوط به دستگاه کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

ICAN از توسعه‌دهندگان چه حمایت‌هایی می‌کند؟

اختصاص فضا و زیرساخت پژوهشی مناسب اعم از: میز کار شخصی ، اینترنت پرسرعت، خط تلفن، اتاق جلسات، آزمایشگاه، فضای ورزشی و سرگرمی به همراه در اختیار قرار دادن تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز، حمایت‌های مالی و طراحی مسیر و پشتیبانی از پژوهشگر در مسیر توسعه محصول

ICAN از چه طرح‌هایی حمایت می‌نماید؟

طرح‌های مرتبط با نانوفناوری که به توسعه محصول یا کاربرد نانویی منتج شود.

مکان برگزاری دوره‌های آموزشی ICAN کجاست؟

دوره‌های حضوری آموزشی عمدتا داخل ICAN برگزار می‌گردند. اطلاعات مربوط به هر دوره (هزینه، محل برگزاری و …) داخل قسمت مربوط به خود در بخش آموزش سایت ارائه شده است.