بله. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صنایع می‌توانند برای استفاده از دستگاه‌های موردنظر، بر روی ثبت خدمات مربوط به دستگاه کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

ارسال دیدگاه