دوره‌های حضوری آموزشی عمدتا داخل ICAN برگزار می‌گردند. اطلاعات مربوط به هر دوره (هزینه، محل برگزاری و …) داخل قسمت مربوط به خود در بخش آموزش سایت ارائه شده است.

Leave a Comment