×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

آخرین اخبار داخلی و خارجی

آیکن در مسیر انجام پایان‌نامه چه کمکی به شما می‌کند؟
اخبار مرکز 4 دی 1867

آیکن در مسیر انجام پایان‌نامه چه کمکی به شما می‌کند؟

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  • هدایت شما به سمت موضوعات کاربردی و مورد نیاز صنعت

در انتخاب موضوعات مختلف با پلتفرم فناوری‌های مستقر در آیکن، شما را به سمت انجام پروژه‌های مبتنی بر نیاز صنعت هدایت می‌کند.

  • حمایت از انجام پروژه‌ها و طرح‌های کاربردی در مرحله ایده

اگر در راستای پلتفرم فناوری‌های مستقر در آیکن ایده خوبی داشته باشید از شما تا رسیدن ایده به محصول مورد نیاز صنعت حمایت می‌کند.

  • تامین هزینه‌های تحقیقاتی و توسعه فناوری

درصورتیکه طرح و پایان‌نامه شما در مرکز تصویب شود، دیگر لازم نیست نگران تجهیزات و هزینه‌های انجام طرح باشید.ICAN تمام هزینه‌های مربوط به طرح شما را تامین می‌کند.

  • تامین فضای پژوهشی مناسب

درصورتیکه شما علاقه‌مند به همکاری با ICAN باشید و طرح و پایان‌نامه شما در مرکز تصویب شود، ICAN فضای تحقیقاتی و پژوهشی به شما اختصاص می‌دهد که می‌توانید پروژه خود را در این فضا پیگیری کنید.

  • دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی ساخت و تولید در مقیاس نانو

شما می‌توانید از تجهیزات مستقر در آیکن در راستای انجام پایان‌نامه‌هایتان استفاده کنید و مرکز در قالب ارائه خدمات استفاده از تجهیزات به شما کمک می‌کند.

 

نظـــرات