×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

آخرین اخبار داخلی و خارجی

اینفوگراف مسیر رسیدن از ایده به محصول تجاری بر اساس پاسخ خانم ایل بیگی در مسابقه صنعتی فکر کن
اخبار مرکز 29 دی 1358

اینفوگراف مسیر رسیدن از ایده به محصول تجاری بر اساس پاسخ خانم ایل بیگی در مسابقه صنعتی فکر کن

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

اینفورگراف مسیر رسیدن از ایده به محصول تجاری بر اساس پاسخ خانم ایل بیگی در مسابقه صنعتی فکر کن

نظـــرات