×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

آخرین اخبار داخلی و خارجی

مسیرآفرینش
اخبار مرکز 1 اسفند 2750

مسیرآفرینش

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ارائه خدمات ساخت و تولید در مسیر آفرینش

نظر به اینکه یکی از رسالت‌های مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)  ارائه خدمات در راستای پژوهش‌های کاربردی و عملی است. شاید برای بسیاری از مخاطبین این سوال مطرح شده باشد که این مسیر چگونه می‌باشد؟

مسیر آفرینش می‌تواند پاسخ مناسبی به این پرسش باشد؟

مسیرآفرینش، رسالت، ICAN، مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی، پلاسمای سرد ،نانوالیاف، نانومواد، نانوکویتاسیون، نانوکامپوزیت، نانوپوشش سخت، لیست خدمات، ارائه خدمات، خدمات ساخت و تولید

نظـــرات