×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

آخرین اخبار داخلی و خارجی

نگاهی به تجهیزات مستقر در ICAN
اخبار مرکز 4 اردیبهشت 1731

نگاهی به تجهیزات مستقر در ICAN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

دستگاه پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات

گاهی به تجهیزات مستقر درICAN ، دستگاه پردازش اتمسفری پلاسمایی منسوجات، پلتفرم پلاسمای سرد، خدمات تخصصی ساخت و تولید،

نظـــرات