×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

آخرین اخبار داخلی و خارجی

رویداد من می‌توانم با موضوع زخم‌پوش- مدل رقابتی، مسیری جذاب برای همکاری فناورانه در ICAN
اخبار مرکز 25 شهریور 378

رویداد من می‌توانم با موضوع زخم‌پوش- مدل رقابتی، مسیری جذاب برای همکاری فناورانه در ICAN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در راستای اهداف خود جهت توسعه همکاری‌های فناورانه با متخصصین و پژوهشگران حوزه فناوری نانو اقدام به برگزاری رویداد من می‌توانم با موضوع زخم‌پوش در قالب مدل رقابتی نمود.

مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در راستای اهداف خود جهت توسعه همکاری‌های فناورانه با متخصصین و پژوهشگران حوزه فناوری نانو اقدام به برگزاری رویداد من می‌توانم با موضوع زخم‌پوش در قالب مدل رقابتی نمود.

رویداد من می‌توانم در ICAN در راستای شناسایی ایده‌های متخصصین حوزه فناوری نانو در موضوعات مشخص برگزار می‌گردد. در این رویداد یک چالش یا فرصت صنعتی در قالب یک موضوع از سوی ICAN مطرح می‌گردد و از محققانی که سابقه کار تحقیقاتی بر روی مضوع مطرح شده را دارند دعوت می‌شود تا ایده‌ها و طرح‌های خود را برای حل موضوع مورد نظر ارائه نمایند. در ادامه ICAN بر اساس موضوع مطرح شده، ضریب موفقیت در رسیدن به کاربرد و محصول نهایی، جنبه‌های اقتصادی و فنی طرح‌های ارسال شده، یکی از مدل‌های خود در همکاری فناورانه را برای ادامه مسیر تا رسیدن به محصول و یا کاربرد نهایی در پیش می‌گیرد.

به عنوان مثال، در رویداد من می‌توانم با موضوع زخم‌پوش، موضوع از در خواست یک شرکت خارجی از شرکت فناوران نانومقیاس شکل گرفت و شرکت فناوران نانومقیاس که در پلتفرم نانوالیاف ICAN مستقر می‌باشد این درخواست را با ICAN مطرح نمود. ICAN جهت تدوین دانش فنی این محصول، سابقه تحقیقاتی  بیش از 600 متخصص که در حوزه زخم پوش سابقه کار تحقیقاتی داشتند را مورد بررسی قرار داد. سابقه پژوهشی افراد انتخاب شده طی 4 مرحله از جنبه‌های مختلف علمی، کاربردی، دید صنعتی و... توسط کارشناسان شرکت فناوران نانومقیاس و ICAN مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین 600 فرد بررسی شده، 11 نفر برای مرحله نهایی انتخاب شدند و موضوع برای آن‌ها تشریح گردید. در این بین، 5 طرح برای تولید محصول زخم پوش ارائه شد که پس بررسی جنبه‌های مختلف طرح‌های ارسالی 4 طرح در برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.

پس از تکمیل تست‌های اولیه توسط گروه‌های منتخب، هر 4 طرح از ابتدای شهریور ماه به صورت موازی کار خود را برای رسیدن به محصول مورد نظر شرکت فناوران نانومقیاس آغاز نمودند و ICAN هم به عنوان حامی مالی و مالک دانش فنی، تامین هزینه اجرای طرح‌ها را تقبل نموده است. در این مدل از همکاری فناورانه، هر تیمی که بتواند ویژگی‌های مورد نظر شرکت فناوران نانومقیاس را برآورده نماید، محصول آن تیم در قالب یک توافق نامه همکاری بین ICAN و شرکت فناوران نانومقیاس به سبد محصولات شرکت فناوران نانومقیاس اضافه خواهد شد. لازم به ذکر است که تیم‌های مذکور برای رسیدن به محصول مورد نظر تا آبان ماه 1398 فرصت خواهند داشت. پس برای اطلاع از نتیجه این رویداد مهیج تا انتهای این مسیر با ما همراه باشید.

نظـــرات