×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

پلتفرم فناوری

پلتفرم فناوری بستری از ملزومات سخت افزاری (ماشین‌آلات و تجهیزات) و نیز ملزومات نرم افزاری (نرم افزارها و روش های تولید و ...) برای تولید نمونه محصول جدید و یا بهبود کمی وکیفی محصولات فعلی می باشد. هم اکنون شش پلتفرم حوزه فناوری نانو به شرح ذیل در مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) حضور و همکاری دارند؛
- نانوپوشش‌های سخت
- نانوکامپوزیت پلیمری
- نانوکاویتاسیون
- نانوالیاف
- پلاسمای سرد
- نانومواد


شرکت‌های دانش بنیانی که پلتفرم فناوری یا همان تجهیزات زیرساختی را در حوزه فناوری نانو دارند، در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند درخواست خود را برای استقرار در ICAN  ارائه نمایند:

- بلوغ صنعتی در حوزه و تخصص خود بدین معنی که حداقل ۳ سال سابقه کار تولید و فروش محصولات در بازار را داشته باشند.
- توان اختصاص نیرو یا متخصص برای ICAN  را داشته باشند.
- خدمات قابل ارائه توسط تجهیزات شرکت دارای مشتری (به ویژه مشتری دانشگاهی) باشند. افرادی بخواهند و نیاز داشته باشند که از این دستگاه استفاده کنند.
- کیفیت محصولات/خدمات مربوط به تجهیزات شرکت، مورد تایید ستاد باشد و نیز شرکت از انعطاف پذیری کافی در تولید مبتنی بر نیاز متقاضی، برخوردار باشد.
- شرکت تعهد نماید حداقل ۳ سال تجهیزات خود را در مرکز مستقر نموده و به شکل فعال مورد استفاده قرار دهد.