×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

//////////////////////////////////////////////

شماره تماس: 63100-021

وبسایت: www.nano.ir

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب الله، خیابان شهید متولیان - پلاک 9، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

دبیر ستاد: دکتر سعید سرکار

معرفی

فعالیت‌های توسعه فناوری نانو در کشور از سال 1379 آغاز شد. در سال 1382، با شناسایی فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژة توسعة فناورى نانو به منظور پیگیری توسعة این فناوری در کشور تشکیل شد.

دیدگاه ستاد برای توسعة فناوری ‌نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامة راهبردى ده‌سالة فناورى‌ نانو در ستاد تهیه و در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید. در اردیبهشت 1385، شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و دومین جلسه خود، ضمن تأکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده»، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه و ارتقای این فناوری در کشور را تصویب کرد.  این سند با عنوان «سند راهبرد آینده» قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزة فناورى‌نانو و تلاش براى ارتقاء مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف‌گیرى کرده است.

مجموعۀ فعالیت‌ها و اقدامات ستاد در سال‌های 82 تا 86، موجب بسط الگوی ستاد و تأسیس ستادهای فناوری‌های راهبردی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 87 شد. ستاد ویژة توسعة فناوری نانو نیز در چتر حمایت های مادی و معنوی این معاونت قرار گرفت.

با تکیه بر تجربة اجرای سند راهبرد آینده طی دو دورة سه‌ساله، ستاد در ویرایش تکمیلی جدیدی از این سند، اقدام به بهبود برنامه‌ها و تدوین سند تکمیلی سوم برای سال‌های 1390 تا 1393 کرد. رویکرد تجاری‌سازی و توسعة صنعتی بر پایة فناوری ‌نانو از مهم‌ترین نقاط تمرکز سند تکمیلی سوم بودند. در این سند، هشت برنامه پیش‌بینی شده و متناظر با هر برنامه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانة ستاد پیگیری می‌کرد. این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

-ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و به کار گیری فناوری‌ نانو

-فراهم‌سازی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعة همه‌جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

-ارتقاء همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی

-توسعه و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی نانو و ارتقاء تحقیقات مسأله‌محور

-راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوری‌های کلیدی

-تسهیل و تسریع تجاری‌سازی از طریق فراهم‌سازی خدمات توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان

-ارتقاء صنایع با به کار گیری فناوری ‌نانو و گسترش بازار نانو

-سیاست‌گذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادهای نانو