×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام

نانوکامپوزیت

alt=

نانوکامپوزیت‌های پلیمری

نانوکامپوزیت‌های پلیمری مواد چندفازی هستند که درون ساختار خود حاوی نانوذرات می‌باشند. این مواد فرصت‌های جدیدی در حوزه مهندسی مواد ایجاد کرده، ویژگی مواد اولیه موجود را تا چند ده برابر افزایش داده، و امکان بهبود بسیار زیاد ویژگی‌های ساختارهای کامپوزیتی را فراهم می‌آورند. این ویژگی‌ها (شامل ویژگی‌های مکانیکی، الکتریکی و حرارتی) بسته به ترکیب مواد مورد استفاده در سنتز کامپوزیت تغییر می‌کنند.

انتقال از میکروذرات به نانوذرات موجب ایجاد تغییرات بسیار زیادی در ویژگی‌های فیزیکی می‌شود. به عنوان مثال نانوکامپوزیت‌های حاوی ذرات خاک رس نانومتری، دارای مقادیر بسیار کمی (کمتر از ۱۰ درصد) از این ذرات هستند. این مواد ویژگی‌های مکانیکی و حرارتی رزین پایه را بهبود بخشیده و برای نمونه، عملکرد انسدادی و مقاومت آتشگیری آن را افزایش می‌دهند. تمام این مزایا بدون افزایش چگالی یا تأثیر منفی روی سایر ویژگی‌های پلیمر حاصل می‌شوند.

در جدول زیر به بررسی مزایا و مشکلات اصلی آن پرداخته شده است:

شما می‌توانید جهت آشنایی با تجهیزات و کسب اطلاعات بیشتر، با کارشناس پلتفرم نانوکامپوزیت داخلی 102ارتباط برقرار نمایید.

اشتراک گذاری

محصولات