کارگاه تخصصی پلاسمای سرد

  ورکشاپ یک روزه پلاسمای سرد مرکز صنعتی­ سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) مدرسه توسعه دهنده ICAN در راستای اعطلای دانش نانو و بهبود خدمات­ رسانی به علاقه­ مندان و فعالان حوزه پلاسما در 2 آبان­ ماه 1398، ورکشاپ یک روزه پلاسمای سرد با تدریس و نظارت خانم دکتر شاکری برگزار می ­نماید. این دوره

کارگاه تخصصی نانوپوشش

  ورکشاپ یک روزه نانوپوشش مرکز صنعتی‌سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) مدرسه توسعه دهنده ICAN در راستای اعطلای دانش نانو و بهبود خدمات‌رسانی به علاقه‌مندان و فعالان حوزه نانوپوشش در 11 مهر سال 1398، ورکشاپ یک روزه نانوپوشش با تدریس و نظارت جناب آقای مهندس وسینی برگزار می‌نماید. این ورکشاپ طی 9 ساعت (9:00 –