×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام
الکتروریسی (تک پمپ)
الکتروریسی (تک پمپ)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris

نام دستگاه (لاتین): (Electrospinning (single pump

نام دستگاه (فارسی): الکتروریسی (تک پمپ)

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: ES1000

حوزه تخصصی: تولید نانوالیاف مختلف با قابلیت کنترل شرایط محیطی و فرایندی

نام خدمت: تولید نانو الیاف با استفاده از الکتروریسی تک پمپ

قیمت: به ازای هر ساعت ۶۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات:

۱- به ازای هر ساعت

۲- ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز

۳- هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

۴- تأمین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه برعهده متقاضی است.

اشتراک گذاری