×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام
لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانوپوشش

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Arc-PVD

نام دستگاه (لاتین): Cathodic Arc Physical Vapor Deposition

نام دستگاه (فارسی): لایه نشانی تبخیر فیزیکی با قوس کاتدی

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت یارنیکان صالح

مدل دستگاه: DS&CA601

حوزه تخصصی: مهندسی مواد، نانومواد، مکانیک، ساخت و تولید

نام خدمت: پوشش‌دهی فلزات خالص به صورت نانوساختار فلزات کروم، تیتانیوم، آلومینیوم، زیرکونیوم، مس

قیمت: 

۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت بدون تارگت)

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت به همراه تارگت)

توضیحات: 

دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد.

ضخامت پوشش: حداقل ۱/۵ میکرون و به ازای هر ۰/۵ میکرون ضخامت بیشتر، ۲۰ درصد به هزینه اولیه خدمات افزوده می‌شود.


نام خدمت: پوشش‌دهی نانوساختار نیترید فلزات واسطه (به صورت دو جزئی) مانند CrN ،TiN ،ZrN

قیمت: 

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت بدون تارگت)

۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت به همراه تارگت)

توضیحات: 

دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد.

ضخامت پوشش: حداقل ۱/۵ میکرون و به ازای هر ۰/۵ میکرون ضخامت بیشتر، ۲۰ درصد به هزینه اولیه خدمات افزوده می‌شود.


نام خدمت: پوشش‌دهی نانوساختار نیترید فلزات واسطه (به صورت سه جزئی و مولتی لایه) مانند TiAlN ،CrAlN ،TiCrN ،TiCN

قیمت: 

۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت بدون تارگت)

۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت به همراه تارگت)

توضیحات: 

دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد.

ضخامت پوشش: حداقل ۱/۵ میکرون و به ازای هر ۰/۵ میکرون ضخامت بیشتر، ۲۰ درصد به هزینه اولیه خدمات افزوده می‌شود.


نام خدمت: پوشش‌دهی نانولایه‌ای نیترید فلزات واسطه (به صورت تناوبی) مانند TiN/CrN ،TiN/AlN ،CrN/AlN ،Ti/TiN ،Cr/CrN

قیمت: 

۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت بدون تارگت)

۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت به همراه تارگت)

توضیحات: 

دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد.

ضخامت پوشش: حداقل ۱/۵ میکرون و به ازای هر ۰/۵ میکرون ضخامت بیشتر، ۲۰ درصد به هزینه اولیه خدمات افزوده می‌شود.


نام خدمت: پوشش‌دهی نانوکامپوزیتی فوق سخت نیترید فلزات واسطه مانند TiAlSiN ،CrAlSiN ،TiCrSiN ،TiSiN

قیمت: 

۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت بدون تارگت)

۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (قیمت به همراه تارگت)

توضیحات: 

دستگاه نیمه صنعتی است و به غیر از نمونه‌های آزمایشی، در دستگاه می‌توان نمونه‌های صنعتی (برای تست میدانی) نیز قرار داد.

ضخامت پوشش: حداقل ۱/۵ میکرون و به ازای هر ۰/۵ میکرون ضخامت بیشتر، ۲۰ درصد به هزینه اولیه خدمات افزوده می‌شود.

اشتراک گذاری