×
  • ورود ثبت نام فراموش کرده ام
نانوکلوئیدساز پلاسما
نانوکلوئیدساز پلاسما
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانوکاویتاسیون

نام اختصاری دستگاه (لاتین): PNC

نام دستگاه (لاتین): Plasma Nano Colloid maker

نام دستگاه (فارسی): نانوکلوئید ساز پلاسما

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر

مدل دستگاه: PNC1k-D

نام خدمت: تولید انواع نانو ذرات فلزی در محیط‌های مایع با غلظت‌های 500ppm, 1000ppm, 2000ppm, 3000ppm

قیمت: به ازای هر ساعت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: قیمت بدون سیم است


نام خدمت: تولید نانو کلوئید نقره از غلظت‌های 1000ppm-4000ppm

قیمت: ۶۷۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: به ازای یک لیتر محلول 1000ppm


نام خدمت: تولید نانو کلوئید طلا از غلظت‌های 1000ppm - 4000ppm

قیمت: ۸،۹۰۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: به ازای یک لیتر محلول 1000ppm


نام خدمت: تولید نانو سوسپانسیون آهن از غلظت‌های 1000ppm - 4000ppm

قیمت: ۵۹۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: به ازای یک لیتر محلول 1000ppm


نام خدمت: تولید نانو سوسپانسیون آلومینیوم از غلظت‌های 1000ppm - 4000ppm

قیمت: ۵۹۰،۰۰۰ ریال

توضیحات: به ازای یک لیتر محلول 1000ppm

اشتراک گذاری