آخرین برنامه‌های آموزشی ICAN

رویدادها

شما می‌توانید توضیحات مربوط به تمامی دوره‌های آموزشی که به صورت حضوری توسط ICAN برگزار می‌شوند را از این قسمت مشاهده نموده و در این رویدادها شرکت نمایید. ضمنا، در صورت موجود بودن فیلم دوره‌ها، می‌توانید فیلم‌ها را نیز از طریق درگاه‌های ارائه شده خریداری نمایید.

محتواهای آموزشی

به منظور عمل نمودن به رسالت اجتماعی و آشنایی با مفاهیم متداول توسعه فناوری در ICAN، این مرکز، آموزش‌های عمومی مورد نیاز مخاطبان خود را در سه دسته توسعه فردی، آموزش کسب و کار و آموزش فنی- تخصصی ارائه نموده است.