آمـوزش

ICAN با هدف افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه
بر آن است تا با ایجاد بستری نوین، به آموزش
مطالب مورد نیاز تبدیل ایده به محصول و
همراه کردن صنعت با فناوری نانو بپردازد.

رویدادها

شما می‌توانید توضیحات مربوط به تمامی دوره‌های آموزشی که به صورت حضوری توسط ICAN برگزار می‌شوند را از این قسمت مشاهده نموده و در این رویدادها شرکت نمایید. ضمنا، در صورت موجود بودن فیلم دوره‌ها، می‌توانید فیلم‌ها را نیز از طریق درگاه‌های ارائه شده خریداری نمایید.

الکتروریسی چیست؟
برنامه‌‌ریزی و هدفگذاری
بوم کسب‌وکار در یک نگاه
توسعه فردی، چرا و چگونه؟

محتواهای آموزشی

به منظور عمل نمودن به رسالت اجتماعی و آشنایی با مفاهیم متداول توسعه فناوری در ICAN، این مرکز، آموزش‌های عمومی مورد نیاز مخاطبان خود را در سه دسته توسعه فردی، آموزش کسب و کار و آموزش فنی- تخصصی ارائه نموده است.

آموزش کسب‌وکار

منتورینگ و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه کسب‌وکار 

آموزش کسب‌وکار

توسعه فردی

برنامه دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم در جهت بهبود عملکرد در محیط کار

توسعه فردی

آموزش فنی تخصصی

برنامه‌ی دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی در حوزه‌ی فناوری نانو

آموزش فنی و تخصصی