ICAN مسیری برای
تحقق‌بخشی به ایده‌های فناورانه

ما برآنیم تا با ایجاد بستری مناسب جهت توسعه همکاری‌های فناورانه میان پژوهشگران و شرکت‌های نانوفناوری، به توسعه محصولات، کاربردهای نانویی و ارائه آن به صنعت بپردازیم.

برای خلق ثروت از ایده‌های خود به ما بپیوندید.

مأموریت ICAN حوزه‌های فناوری بیشتر بدانید

ICAN چه کـار می‌کنـد؟

تبدیل ایده‌های جذاب به محصولات و کاربردهای فناورانه. تاکنون بیش از 200 طرح در 20 حوزه فناوری وارد ICAN شده است.

زیرساختی برای همراه کردن صنعت با نوآوری. تاکنون 205 تقاضا از جانب صنایع مختلف در 7 حوزه فناوری وارد ICAN شده است.

ICAN زیرساختی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در راستای توسعه محصولات نوآورانه است.

تازه‌های ICAN

اخبار و رویدادها

از آخرین اخبار ICAN مطلع شوید و در جریان رویدادهای ما قرار بگیرید

اخبار و رویدادها

توسعه فردی

برنامه دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم در جهت بهبود عملکرد در محیط کار

توسعه فردی

آموزش کسب‌وکار

منتورینگ و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه کسب‌وکار 

آموزش کسب‌وکار

آموزش فنی و تخصصی

برنامه دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی ICAN در حوزه فناوری نانو

آموزش فنی و تخصصی

طرح‌های ICAN

267

ورودی

49

منتخب

27

در حال توسعه

12

توسعه یافته

حامیان و همکاران ICAN