ICAN در یک نگاه

در 5 دقیقه با برنامه‌ها و پلتفرم‌های ما آشنا شوید

معرفی ICAN

چشم‌انداز

هم‌ترازی با حرفه‌ای‌ترین مجموعه‌های حمایت از ایده و خلق محصول در جهان

اهداف

۱. فراهم کردن شبکه ای از تجهیزات، زیرساخت های صنعتی و تخصصی
۲. راهنمایی و همراهی با صاحبان ایده در مسیر تبدیل ایده به محصول
۳. حمایت مالی از طرح ها و ایده های با قابلیت ایجاد محصول فناورانه
4. شناسایی مشكلات صنعتی و ایجاد زمینه مناسب جهت رفع آنها از طریق همکاری فناورانه میان صنعت و صاحبان فناوری
۵. امکان برقراری ارتباط و شبکه‌سازی میان سرمایه‌گذاران و افراد متخصص
۶. ایجاد بستری برای اجرای نوآوری باز با از میان برداشتن فاصله میان صاحبان صنعت و ایده

ارزش‌ها

ICAN با سرلوحه قراردادن شعار تلاقی تخصص و تعهد، ارزش‌های سازمانی زیر را در نیل به اهداف و چشم انداز والای خود تعریف و در حفظ آنها می‌کوشد:

1. توجه به یادگیری سازمانی و یادگیری فردی در همه سطوح سازمان، چراکه بدون کسب دانش و مهارت های نوین، هرگز نمی توان متعهد به ارائه خدمات متناسب با نیاز مخاطبان‌ شد.

2. مدل همکاری اعضای ICAN برای ارائه هر چه اثربخش تر خدمات، کار گروهی است. ما هر روز این مدل همکاری را تمرین و در تمام سطوح سازمان گسترش میدهیم.

3. تلاش برای حفظ همکاری پایدار با هدف عمل به تعهدات

4. عمل با صداقت و درستی برای کسب اعتماد

5. تعهد به صیانت از ایده‌ها و تلاش حداکثری برای رسیدن صاحب ایده به اهداف و خلق ثروت

تیم ICAN

تاریخچه ICAN

 

گاهشمار رویدادهای مسیر رشد ICAN از ابتدا تا کنون