جستجو کردن
Close this search box.

زیرساخت‌های صنعتی ICAN

با توجه به اهداف ICAN مبنی بر فراهم آوردن بستری مناسب برای رفع چالش‌های صنعتی و تبدیل نمونه اولیه به محصول صنعتی در حوزه فناوری نانو، این مجموعه با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به فراهم نمودن زیرساخت‌های صنعتی در 6 حوزه فناوری و زیرساخت‌های آزمایشگاهی و اتاق تمیز نموده است.