ICAN مسیری برای
تحقق‌بخشی به ایده‌های فناورانه

ما برآنیم تا با ایجاد بستری مناسب جهت توسعه همکاری‌های فناورانه میان پژوهشگران و شرکت‌های نانوفناوری، به توسعه محصولات، کاربردهای نانویی و ارائه آن به صنعت بپردازیم.

برای خلق ثروت از ایده‌های خود به ما بپیوندید.

مأموریت ICAN حوزه‌های فناوری بیشتر بدانید

ICAN چه کـار می‌کنـد؟

به یکی از زیرساخت‌های صنعتی ما بپیوندید.

تبدیل ایده‌های جذاب به محصولات و کاربردهای فناورانه. تاکنون بیش از 200 طرح در 20 حوزه فناوری وارد ICAN شده است.

زیرساختی برای همراه کردن صنعت با نوآوری. تاکنون 205 تقاضا از جانب صنایع مختلف در 7 حوزه فناوری وارد ICAN شده است.

ICAN زیرساختی برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در راستای توسعه محصولات نوآورانه است.

تازه‌های ICAN

اخبار و رویدادها

از آخرین اخبار ICAN مطلع شوید و در جریان رویدادهای ما قرار بگیرید

اخبار و رویدادها

توسعه فردی

برنامه دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم در جهت بهبود عملکرد در محیط کار

توسعه فردی

آموزش کسب‌وکار

منتورینگ و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه کسب‌وکار 

آموزش کسب‌وکار

آموزش فنی و تخصصی

برنامه دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی ICAN در حوزه فناوری نانو

آموزش فنی و تخصصی

طرح‌های ICAN

367

ورودی

70

منتخب

13

در حال توسعه

15

توسعه یافته

حامیان و همکاران ICAN