زیرساخت‌های صنعتی

حوزه نانو پوشش

امروزه پوشش‌های نانوساختار بعنوان یکی از حوزه‌های پرکاربرد فناوری نانو، بسیار مورد توجه هستند. در اصطلاح نانوپوشش به پوشش‌هایی اطلاق می‌شود که دارای یک بعد نانومتری هستند. نانومتری بودن ضخامت یا فازهای موجود در پوشش باعث می‌شود تا خواص پوشش نسبت به حالت میکرومتری بهبود قابل توجهی پیدا کند. هدف از اعمال این پوشش‌ها، بهبود خواص سطحی نسبت به حجم قطعه است.

امروزه از این فناوری در صنایع مختلفی همچون تجهیزات دریایی، پزشکی، هوافضا و نفت و پتروشیمی استفاده می‌کنند. در بین روش های مختلف اعمال پوشش های نانویی، روش رسوب‌گذاری فیزیکی از فاز بخار که به اختصار PVD نامیده می‌شود، به دلیل گسترده بودن کاربرد و توانایی اعمال پوشش‌های مختلف بیش از سایر روش‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

ما در مجموعه ICAN توانسته ایم تجهیزات مختلف پوشش دهی به روش PVD و CVD را گرد هم آوریم. تمام زیرساخت های ما در این حوزه آماده ارائه خدمات به متقاضیان صنعتی و دانشگاهی می باشند. 

‌ 

تجهیزات ICAN در حوزه نانوپوشش

کاربرد: پوشش دهی و لایه نشانی سطوح به روش شیمیایی

درخواست خدمت

کاربرد: پوشش دهی و لایه نشانی سطوح به روش اسپاترینگ

درخواست خدمت

کاربرد: پوشش دهی و لایه نشانی سطوح به روش تبخیر حرارتی

درخواست خدمت

کاربرد: عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۵۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی کمتر از ۱ تا ۲۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه)

درخواست خدمت

کاربرد: عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۵۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی کمتر از ۱ تا ۲۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه)

درخواست خدمت

کاربرد: عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۵۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی کمتر از ۱ تا ۲۰ نانومتر (بسته به نوع نمونه)

درخواست خدمت