زیرساخت‌های صنعتی

زیرساخت های اولیه (آزمایشگاه عمومی)

مجموعه ICAN به منظور تسهیل فعالیت های فناورانه پژوهشگران، توسعه دهندگان فناوری و صنعتگران عزیز، طی همکاری تیمی، آزمایشگاه عمومی خود را تجهیز و راه اندازی نموده است. هم اکنون امکان استفاده از خدمات و تجهیزات این آزمایشگاه برای تمامی علاقه‌مندان و متقاضیان دانشگاهی و صنعتی فراهم می باشد.

 

تجهیزات ICAN در آزمایشگاه عمومی

کاربرد: نمونه سازی

درخواست خدمت

کاربرد: اختلاط مایعات و توزیع نانوذرات

درخواست خدمت

کاربرد: خشک کردن مواد حساس و با ارزش در دما و فشار پایین

درخواست خدمت

کاربرد: عملیات حرارتی و سوزاندن مواد

درخواست خدمت

کاربرد: گرم کردن یکنواخت و اختلاط خودکار محلول ها 

درخواست خدمت

کاربرد: گرم کردن یکنواخت و اختلاط خودکار محلول ها 

درخواست خدمت

کاربرد: تمیزکاری و شستشوی قطعات و گاززدایی از محلول ها

درخواست خدمت

کاربرد: تمیزکاری و شستشوی قطعات و گاززدایی از محلول ها

درخواست خدمت

کاربرد: خشک کردن و استریل مواد و وسایل آزمایشگاهی

درخواست خدمت

کاربرد: حرارت دهی یکنواخت و غیرمستقیم

درخواست خدمت

کاربرد: جداسازی مواد بر اساس اختلاف چگالی و وزن

درخواست خدمت

کاربرد: اختلاط مخلوط ها و محلول های آزمایشگاهی

درخواست خدمت

کاربرد: اختلاط و هموژنیزاسیون مخلوط ها و محلول ها

درخواست خدمت

کاربرد: گرم کردن و حرارت دهی مایعات و جامدات

درخواست خدمت

کاربرد: انتقال حجم کم  مایعات و محلول ها با دقت زیاد

درخواست خدمت

کاربرد: اندازه گیری pH و ORP

درخواست خدمت

کاربرد: توزین دقیق مواد

درخواست خدمت

کاربرد: اندازه گیری pH و ORP

درخواست خدمت