جستجو کردن
Close this search box.

دومین وبینار ICAN INTRO

“ایده خود را بسازید”
نیاز به حمایت مالی دارید؟
نیاز به فصای استقرار دارید؟
نیاز به مشاوره و منتورینگ احساس می کنید؟
نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی دارید؟
نیاز به تجهیزات صنعتی و نیمه صنعتی دارید؟
برای کسب فرصت ساخت ایده تان و روانه کردن آن به بازار با ما در آیکن همراه شوید.

سهند بناب تبریز ارومیه بیرجند صنعتی بیرجند2