جستجو کردن
Close this search box.

در دنیای پرشتاب کنونی، صاحبان ایده های فناورانه به ویژه استارتاپ های فعال در حوزه فناوری های سخت (Hard-Tech) بخش زیادی از زمان و سرمایه های اولیه خود را صرف ایجاد امکانات مورد نیاز برای توسعه فناوری خود می نمایند. شتاب دهنده ICAN با فراهم آوردن امکانات زیرساختی (آزمایشگاهی و کارگاهی) و همچنین حمایت های مالی، مشاوره های فنی و کسب و کار از ایده های نوآورانه، توانسته است هزینه راه اندازی یک کسب و کار نوپا را به حداقل رسانده و با افزایش شانس بقای استارتاپ ها، مسیر لازم برای ورود ایده به بازار را هموارتر سازد.

پشتوانه اجرایی :

همکاری با شرکت های دانش بنیان با تجهیزات پیشرفته در قالب استقرار تجهیزات در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی به منظور تسهیل فرایند توسعه محصولات صنعتی

همکاری با شرکت های فعال در حوزه مطالعات بازار، تسهیل دریافت مجوزهای مربوط به تجاری سازی محصول و مشاوره کسب و کار

هدف و چشم انداز :

چشم انداز: هم‌ترازی با حرفه‌ای‌ترین مجموعه‌های حمایت از ایده و خلق محصول در جهان

۱. فراهم کردن شبکه ای از تجهیزات، زیرساخت های صنعتی و تخصصی

۲. راهنمایی و همراهی با صاحبان ایده در مسیر تبدیل ایده به محصول

۳. حمایت مالی از طرح ها و ایده های با قابلیت ایجاد محصول فناورانه

4. شناسایی مشکلات صنعتی و ایجاد زمینه مناسب جهت رفع آنها از طریق همکاری فناورانه میان صنعت و صاحبان فناوری

۵. امکان برقراری ارتباط و شبکه‌سازی میان سرمایه‌گذاران و افراد متخصص

۶. ایجاد بستری برای اجرای نوآوری باز با از میان برداشتن فاصله میان صاحبان صنعت و ایده

و در نهایت

ماموریت ICAN:

ایجاد بستری برای توسعه فناوری از مسیر حمایت از ایده های فناورانه و تبدیل ایده به محصول