سومین رویداد ICAN NETWORK

فراخوان جذب ایده جهت توسعه محصولات مبتنی بر چارچوب های فلزی-آلی


متخصصان این حوزه می توانند تا پایان بهمن ماه، ایده های خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایند. پس از داوری و اعلام سه تیم برتر، فرصت حمایت شش ماهه و بهره مندی از حمایت های فنی و آموزشی در اختیار تیم ها قرار خواهد گرفت.