آخرین اخبار و رویدادها

حضور شتاب دهنده آیکن در رویداد ملی گام دوم
فراخوان جذب ایده تابستان 1401
چاپ سه بعدی؛ خدمتی جدید از آیکن
برگزاری رویداد ICAMP

آخرین برنامه‌های آموزشی ICAN

گالری تصاویر ICAN

تازه‌های ICAN

اخبار و رویدادها

از آخرین اخبار ICAN مطلع شوید و در جریان رویدادهای ما قرار بگیرید

اخبار و رویدادها

توسعه فردی

برنامه دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم در جهت بهبود عملکرد در محیط کار

توسعه فردی

آموزش کسب‌وکار

منتورینگ و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه کسب‌وکار 

آموزش کسب‌وکار

آموزش فنی و تخصصی

برنامه دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی در حوزه فناوری نانو

آموزش فنی و تخصصی