معرفی رویداد

توضیحات بعدا منتشر خواهد شد.

مخاطبان دوره:

دانشجویان

تاریخ:

دوره فشرده، شنبه تا پنج‌شنبه (23/9-28/9)

هزینه دوره:

۸۷۰ هزار تومان

اشتراک گذاری در