جستجو کردن
Close this search box.

زیرساخت های اولیه

مجموعه ICAN به منظور تسهیل فعالیت های فناورانه پژوهشگران، توسعه دهندگان فناوری و صنعتگران عزیز، طی همکاری تیمی، آزمایشگاه عمومی خود را تجهیز و راه اندازی نموده است. هم اکنون امکان استفاده از خدمات و تجهیزات این آزمایشگاه برای تمامی علاقه‌مندان و متقاضیان دانشگاهی و صنعتی فراهم می باشد.

 

تجهیزات ICAN در آزمایشگاه عمومی

[ivory-search id="6780" title="Industrial Platforms"]

کاربرد: خشک کردن مواد حساس و با ارزش در دما و فشار پایین

کاربرد: گرم کردن یکنواخت و اختلاط خودکار محلول ها 

کاربرد: گرم کردن یکنواخت و اختلاط خودکار محلول ها 

کاربرد: تمیزکاری و شستشوی قطعات و گاززدایی از محلول ها

کاربرد: تمیزکاری و شستشوی قطعات و گاززدایی از محلول ها

کاربرد: خشک کردن و استریل مواد و وسایل آزمایشگاهی

کاربرد: حرارت دهی یکنواخت و غیرمستقیم

کاربرد: جداسازی مواد بر اساس اختلاف چگالی و وزن

کاربرد: اختلاط مخلوط ها و محلول های آزمایشگاهی

کاربرد: اختلاط و هموژنیزاسیون مخلوط ها و محلول ها

کاربرد: گرم کردن و حرارت دهی مایعات و جامدات

کاربرد: انتقال حجم کم  مایعات و محلول ها با دقت زیاد