×
////////////////////////////////////////
با توجه به رصد بازار جهانی پلاسمای سرد برآورد شده است این حوزه...
////////////////////////////////////////
شرکت فناوران سخت آرا (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت دانش بنیان با...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با هدف استفاده از...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی برای تسهیل ارتباط میان محققان...
////////////////////////////////////////
شرکت الکجت (Elecjet) پاوربانک حاوی مواد نانوکامپوزیتی تولید کرده...
////////////////////////////////////////
برنامه حمایت از پژوهش های فناوری نانو در سال های آینده ی بر دو...
////////////////////////////////////////
اخیراً دانشمندان آزمایش هایی را برای درمان سلول ها و بافت های...
////////////////////////////////////////
شرکت فناوران سخت آرا (سهامی خاص) به عنوان یک شرکت دانش بنیان با...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) با هدف استفاده از...
////////////////////////////////////////
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی...
////////////////////////////////////////
مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (Industrialization Center for...
پلتفـــرم‌های مرکز
تجهیزات
۳۴
طرح‌ها
۴
پایان نامه‌ها
۱۸
خدمات
۴۷
همکاران
۸
هـمـکـاران