آخرین اخبار

مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در نظر دارد قسمتی از پروژه‌های صنعتی در حیطه فناوری نانو را در قالب طرح‌های صنعتی به محققان، اساتید و فعالان جامعه دانشگاهی واگذار کند. این واگذاری منوط به توافق میان شرکت‌های صاحب پروژه و محققان است.
مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) در نظر دارد آن دسته از پایان‌نامه‌های دانشگاهی را که قابلیت تجاری‌سازی دارند طی توافقی دو طرفه میان شرکت‌های مستقر در مرکز و جامعه دانشگاهی به صورت طرح صنعتی تعریف کند. در این مسیر ICAN با ارائه تسهیلات به جامعه دانشگاهی به دنبال گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور است.
تمامی خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) تا تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. با توجه به ظرفیت محدود این طرح اولویت با کسانی است که زودتر اقدام کنند.

پلتفرم های مرکز

خدمات ما

پلتفرم: نانوکاویتاسیون

نام اختصاری دستگاه (لاتین): PNC

نام دستگاه (لاتین): Plasma Nano Colloid maker

نام دستگاه (فارسی): نانوکلوئید ساز پلاسما

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر

مدل دستگاه: PNC1k-D

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris-YEM

نام دستگاه (لاتین): Yarn Electrospinning

نام دستگاه (فارسی): الکترورنخ ریسی

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: ESY 20

حوزه تخصصی: تولید نخ متشکل از نانوالیاف جهت کاربردهای مختلف

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris-CEM

نام دستگاه (لاتین): Cartridge Electrospinning

نام دستگاه (فارسی): الکتروریسی کارتریجی

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: NLC 30

حوزه تخصصی: تولید انبوه نانوالیاف و قابلیت استفاده از پلیمرهای مختلف

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris-Dip

نام دستگاه (لاتین): Dip Electrospinning

نام دستگاه (فارسی): الکتروریسی غوطه‌وری

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: NL25

حوزه تخصصی: تولید انبوه نانوالیاف و قابلیت استفاده از پلیمرهای مختلف

پلتفرم: نانوالیاف

نام اختصاری دستگاه (لاتین): Electroris-Doas

نام دستگاه (لاتین): Dual Pump Electrospinning

نام دستگاه (فارسی): الکتروریسی دو پمپی

نام کشور و شرکت سازنده: ایران-شرکت فناوران نانو مقیاس

مدل دستگاه: ES2000

حوزه تخصصی: تولید همزمان نانوالیاف مختلف با قابلیت کنترل شرایط محیطی و فرایندی

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): MPM

نام دستگاه (لاتین): Planetary Ball Mill

نام دستگاه (فارسی): آسیاب گلوله‌ای سیاره‌ای

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-MPM

حوزه تخصصی کاربرد: فناوری نانو

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): PGM

نام دستگاه (لاتین): Blade Ball Mill

نام دستگاه (فارسی): آسیاب پره گلوله

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-PGM800

حوزه تخصصی فناوری: فناوری نانو

پلتفرم: نانومواد

نام اختصاری دستگاه (لاتین): BEAD MILL

نام دستگاه (لاتین): Bead Mill

نام دستگاه (فارسی): آسیاب بیدمیل

نام کشور و شرکت سازنده: ایران – امین آسیا فناور پارس

مدل دستگاه: NARYA-BEAD MILL 1000

حوزه تخصصی کاربرد: فناوری نانو

۶
تعداد همکاران
۴
تعداد طرح‌ها
۱۸
تعداد پایان‌نامه‌ها
۴۵
تعداد خدمات

همکاران ما