حضور شتاب دهنده آیکن در رویداد ملی گام دوم

حضور شتاب دهنده آیکن در رویداد ملی گام دوم از تاریخ 8 الی 11 خرداد ماه 1401 از ساعت 10 الی 18 در محل مصلی بزرگ امام خمینی
‫جهت بازدید از غرفه آیکن به غرفه SB18 مراجعه نمایید.

منتظر حضور سبزتان هستیم.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه