مرکز صنعتی­سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN)، در تاریخ 28/11/1398، برای معرفی بیشتر خود به فعالین و علاقه­مندان حوزه نانوفناوری در دانشگاه امیرکبیر، اقدام به برگزاری همایش ” ساعتِ خلقِ ثروتت، کوک!” نمود تا بدین­وسیله دانشگاهیان با فرصت­های توسعه فناوری مبتنی بر نیاز صنعت و بازار و زیرساخت­های فناوری موجود در ICAN آشنا گردیده و از این­ره به بسط روابط خود با ICAN  بپردازند.

این همایش در سالن بهمن دانشگاه امیرکبیر با حضور بیش از 70 تن از دانشجویان مقاطع مختلف برگزار گردید و در انتها به تمامی متقاضیان در رابطه با حوزه های فناوری موجود در ICAN مشاوره داده شد.

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه